Kinesioterapi, Kinesiologi och Kinesiology


Svenska Kinesiologi Skolan är Sveriges äldsta och största skola för utbildning i Kinesiologi och manuell Muskeltestning.
I modern kinesiologi arbetar vi med över 150 olika neuromuskulära tester och behandling görs av strukturella och mekaniska problem i kroppen, med test och behandling av mat, kost, intolerans och näringsbehov, sport och motion, träning, muskelkoordination, mentala och känslomässiga stressreaktioner, akupunktur, akupressur och energiobalanser.


Vad är Kinesioterapi? ™

Kinesioterapi, Postural Kinesiologi, Neuroisometrics och K-Workout/KEI-träning

Kinesioterapi är en neuromuskulär terapeutisk metod, utvecklad av Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm, som integrerar:

- Manuell kinesiologi (manual kinesiology)
- Manuell muskeltestning (manual muscle testing)
- Postural kinesiologi (kinesiologisk hållningsanalys, kinesiologisk rörelseanalys)
- Neuromotorik
- Neuroisometrisk stretching (neuroisometrics)
- Neuroisometrisk träning (neuroisometrics)
- Meridianterapi (muskelmeridianer och triggerpunkter)
- K-Workout / KEI-träning

Inom Kinesioterapi arbetar vi med hållningsanalyser, rörelseanalyser och funktionsanalyser kombinerat med manuell muskeltestning, avancerad stretching och behandling med muskelmeridianer, triggerpunkter och neuroisometrisk träning.

Svensk rörelselära och fysioterapi

Kinesioterapi är kinesiologisk fysioterapi och kinesiologisk sjukgymnastik.
En modern form av den rörelseterapi och kinesiologi som föddes i Sverige under mitten av 1800-talet.


 Kinesioterapi och Kinesiologi från Svenska Kinesiologi Skolan


Referens och Källa
Mac Pompeius Wolontis, Svenska Kinesiologi Skolan, Sverige, www.Kinesiologi.se / www.Kinesiology.com
Kinesioterapi ™ och Kinesioterapeut ™ är varumärken som används av Svenska Kinesiologi Skolan, Sverige.
Läs mer om vår verksamhet på: Kinesiologi.seKinesiologi i Sverige - Kinesiology i världen


Orden Kinesiology, Kinesioterapi och Kinesiologi skapades i Sverige i mitten av 1800-talet av professorerna Carl August Georgii och Lars Gabriel Branting på G.C.I. (Kungl. Gymnastiska Central-Institutet) för att bli den internationella termen för den svenska Rörelseläran och den Medicinska Gymnastiken. Under nästan 100 år användes denna metod av svenska och internationella sjukgymnaster. De grundläggande principerna spreds av svenska sjukgymnaster till USA och fortlevde och vidareutvecklades där under 1900-talet av amerikanska fysioterapeuter och kiropraktorer.
I mitten av 1960-talet grundades det nya yrket "Applied Kinesiologist" i USA av amerikanska kiropraktorer, med behandlingstekniker från både kiropraktik, massageterapi, näringsmedicin och akupunktur.

Exakt 130 år efter att ordet "kinesiologi" skapades i Sverige, hölls 1988 den första yrkesutbildningen i modern kinesiologi i Stockholm på Svenska Kinesiologi Skolan, med lärare från Sverige och USA.
Det svenska yrket Kinesiolog grundades av Mac Pompeius Wolontis genom Svenska Kinesiologi Skolan i Stockholm 1987.
Svenska Kinesiologi Skolan har även utvecklat kurser och vidareutbildningar inom kinesiologi, kinesioterapi och friskvårdsmedicin som vi är ensamma om i världen, bland andra Fysiopraktor® (Physiopractor®) och Psykopraktor® (Psychopractor®).

Mac Pompeius Wolontis grundare av Svenska Kinesiologi Skolan 1987

Aktuella kurser